BMBF

Федералното министерство на образованието и жените (Bundesministerium für Bildung und Frauen, BMBF) отговаря за образователната система в Австрия, включително и за обучението на възрастни и ученето през целия живот, както и за правата на жените, основно в областта на равенството между половете. BMBF и наследник на BMUKK (Federal Ministry for education, arts and culture) от март 2014 г. заедно с партньори от цяла Европа, Федералното министерство на образованието е взело участие в множество международни проекти в областта на ИКТ и образованието. Фокусът ни са проекти свързани с научни и образователни ресурси, ключови компетенции, както и иновации и обучение чрез ИКТ. Федералното министерство на образованието организира регулярно множество конференции в различни провинции, като например BildungOnline и eLearning Conference. Тези дейности подпомагат разпространяването на информацията, създаването на фокус групи са оценка и валидиране, както и осигуряват синергия с други проекти. Резултатите от предишни и текущи ИКТ проекти ще са основния фокус за бъдещи препоръки. Като част от Федералното министерство на образованието, отдел IT/3 – “ИКТ за образователни цели” има следните задачи:

Функции като “агент на промяната” за използването на ИКТ в образованието и особено в педагогическа насоченост Оценка и документиране на проекти, свързани с интеграцията на ИКТ в училищата;

Трансфер на резултати/ползи от международни ИКТ проекти към националната училищна система;

Разпространяване на знания относно социо-политическите аспекти на ИКТ Подкрепа на иновациите в училищата при използване на ИКТ за преподаване и обучение чрез създаване и поддържане на мрежа от иновативни училища.