Home   To Έργο   Πακέτα Εργασίας

Πακέτα Εργασίας

Πακέτα Εργασίας

ΠΕ1: Ανάλυση Αναγκών Χρηστών Επικεφαλής εταίρος: EA

Στόχος του ΠΕ1 είναι να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις για τη διαμόρφωση του προγράμματος κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου θα προσδιοριστούν οι προς κατάρτιση ανάγκες των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και τη νοοτροπία που θα πρέπει να έχουν και (τελικά) θα αποκτήσουν, προκειμένου να ενισχυθεί η γονική εμπλοκή στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση αυτών των δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Επίσης θα μελετηθούν οι τρέχουσες τάσεις σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά στη συνεργασία με τους γονείς και στην αποτελεσματική εμπλοκή των γονέων στα σχολεία με ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές αλληλεπίδρασης μέσω των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης.

ΠΕ2: Σχεδιασμός Προγράμματος Κατάρτισης  Επικεφαλής εταίρος: BCU

Ο κεντρικός στόχος του ΠΕ2 είναι η εστίαση στο σχεδιασμό των μαθημάτων του προγράμματος κατάρτισης και των θεμάτων που θα καλυφθούν μαζί με κατευθυντήριες οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές σχολείων και των ειδικών του προσωπικού στη χρήση ΤΠΕ, σχετικά με το πώς να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους γονείς μέσω των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε να επιτύχουν τα οφέλη της γονικής εμπλοκής στην εκπαίδευση. Θα βασίζεται στα αποτελέσματα του WP1.

ΠΕ3: Υλοποίηση Επικεφαλής εταίρος:  EA

Στόχος του ΠΕ3 είναι η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης που σχεδιάστηκε στο ΠΕ2 και η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού του σχολείου στις συμμετέχουσες χώρες  σε σχολικές δραστηριότητες  σε συνεργασία με τους γονείς, έτσι ώστε να δοκιμαστεί το πρόγραμμα κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές των σχολείων και οι εδικοί του προσωπικού στη χρήση ΤΠΕ που εργάζονται στα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα συμμετάσχουν σε μία σειρά δραστηριοτήτων κατάρτισης (on-line συνεδρίες κατάρτισης και τα συμβατικά σεμινάρια), η οποία θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

ΠΕ4: Αξιολόγηση   Επικεφαλής εταίρος: CTI

Ο στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι ο σχεδιασμός κια η εφαρμογή των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης του έργου E-STEP, η συλλογή των στοιχείων αξιολόγησης τα οποία θα βελτιώσουν και/ή θα επικυρώσουν την εκπαιδευτική προσέγγιση που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου. Έτσι η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί:1) Στην επίδραση του προγράμματος κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς (ως κύρια ομάδα-στόχος) και στους γονείς (ως ομάδα-στόχο που εμπλέκεται σε σχολικές δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει συνεργασία σχολείου και γονέων ,(ΠΕ3) και 2) Στην ποιότητα της πιλοτικής εφαρμογής του επιμορφωτικού προγράμματος και στην αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων κατά τις σχολικές δραστηριότητες(ΠΕ3).

ΠΕ5: Διάχυση και Προώθηση Επικεφαλής εταίρος:BM:BF (πρώην BM:UKK)

Στόχος του ΠΕ5 είναι η ευρεία και αποτελεσματική διάχυση και διάδοση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων του έργου σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους. Έτσι η όλη διαδικασία Προώθησης και Διάχυσης θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα στάδια της διάρκειας υλοποίησης του έργου E-STEP.

ΠΕ6: Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων   Επικεφαλής εταίρος: ULS

Στόχος του ΠΕ6 είναι η επισήμανση της δυνατότητας για περεταίρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου. Όλες οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουν τα πορίσματα του έργου ως υλικό για την ευρύτερη δυνατή προώθηση σε δυνητικούς ενδιαφερόμενους  φορείς.

ΠΕ7: Διαχείριση έργου και Διασφάλιση Ποιότητας   Επικεφαλής εταίρος: CTI

Στόχος του ΠΕ7 είναι η ολοκλήρωση και η διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των δράσεων του έργου για την ορθή εκτέλεσή τους, τον συντονισμό του πλάνου εργασιών και τον καλύτερο δυνατό συντονισμό των εταίρων του έργου. Οι εργασίες διαχείρισης  έχουν ως στόχο την ομαλή εκτέλεση του πλάνου εργασιών όσων αφορά την έγκαιρη ολοκλήρωση των παραδοτέων, ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων του έργου, όσον αφορά στη ποιότητα και από την άποψη των συνδέσεων μεταξύ των πακέτων εργασίας.