Home   Πартньори   ИКТ и преса „Диофантус“

ИКТ и преса „Диофантус“

Институтът по компютърни технологии и преса „Диофантус“ е изследователска и технологична организация, която се фокусира върху изследването и развитието на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Особен акцент се поставя върху образованието, чрез разработване и внедряване на конвенционални и дигитални медии в образованието и ученето през целия живот; издаване на печатни и електронни учебни материали; администриране и управление на гръцката училищната мрежа, както и подкрепяне на организацията и функционирането на електронната инфраструктура на гръцкото Министерство на образованието, ученето през целия живот и религиозните въпроси и всички образователни звена. От създаването си през 1985 г. и през последните десетилетия на бързото технологично развитие, институтът активно е допринесъл за много от успехите, които днес се приема за даденост.

Секторът за телематика и приложения за регионално развитие (съкратено “Център по телематика”) на ИКТ ” Диофантус ” е създаден с основната цел да се засили регионалното развитие чрез ефективното използване на новите ИКТ решения за регионите, обхванати от института.

Основните цели на този отдел са:

Да работи като лост за регионално развитие и междурегионалното сътрудничество;
Да извършва приложни изследвания за развитието и поддръжката на специализирани ИКТ приложения за публични и частни регионални сектори (в Западна Гърция) ;
Да се развива, поддържа и експлоатира информационни системи полезни за дейността на образованието в Гърция.