Home   Εταίροι   CTI & Press “Diophantus”

CTI & Press “Diophantus”

Το I.T.Y.E. είναι ένας ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων. Από την ίδρυσή του το 1985 και κατά τις τελευταίες δεκαετίες της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης, το ΙΤΥΕ συνέβαλε ενεργά σε πολλά από τα επιτεύγματα που έχουν βραβευτεί.

Η Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΙΤΥΕ (συντομογραφία: «Κέντρο Τηλεματικής») εγκαθιδρύθηκε με βασικό στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της αποδοτικής χρήσης νέων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στις Περιφέρειες της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας.

Οι Βασικοί Στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

  • Να λειτουργήσει ως μοχλός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διαπεριφερειακής Συνεργασίας
  • Η διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη και υποστήριξη εξειδικευμένων εφαρμογών ΤΠΕ για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα των Περιφερειών της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας
  • Να αναπτύξει, να υποστηρίξει και να θέσει σε λειτουργία εφαρμογές ΤΠΕ χρήσιμες για τις εκπαιδευτικές διαδικασίες στην Ελλάδα