Home   Проектът   Целеви групи   Учители

Учители

Уменията на учителите и на училищното ръководство да си сътрудничат с родителите на учениците е определено като един от основните приоритетите за държавите членки на ЕС, както в първоначалното обучение на учителите, така и в продължаващото професионално развитие на учителите с цел постигане на високо качество на преподаване [1]. Този приоритет е подкрепен от десетилетия изследвания, показващи че родителският ангажимент е мощен лост за подобряване когнитивното и социално развитие на учениците, както и резултатите от обучението им[2].
Учителите, като ключови агенти, трябва да развиват позитивни нагласи и специални умения, за да поканят, мотивират и подкрепят родителите и да си сътрудничат с тях при преодоляване на бариерите. Този процес ще позволи учителите да бъдат запознати с емпиричното знание за родителската ангажираност и директно да прилагат тази база от знания в реални ситуации в избрани пилотни училища в Европа.


[1] Howland, A., Anderson, J. A., Smiley, A. D., & Abbott, D. J. (2006). School liaisons: Bridging the gap between home and school. The School Community Journal, 16(2), 47-68.
[2] Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the EU Member States, meeting within the Council of 15 November 2007, on improving the quality of teacher training- Official Journal of the European Union, 12.12.2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:300:0006:0009:EN:PDF).