Home   Проектът

Проектът

Проектът „E-STEP“ е транснационален съвместен европейски проект, финансиран от програмата Коменски, за да помогне на учители и директори да придобият и подсилят отношения, умения, познания и квалификации, които да предизвикат ефективното ангажиране на родители в училищата и да улеснят взаимодействието с тях през технологиите за социални мрежи. Подобни технологии ще осигурят онлайн услуги за: (1) Общуване сред училища, учители и родители, (2) Обучение за учители за а) да придобият необходимите умения за ефективно сътрудничество и ангажиране на родителите, б) да развият ИКТ дигитални компетентности за по-ефективно  използване на инструментите за социално общуване, за да се ангажират родителите (3) Достъп до дигитални ресурси, които ще помогнат при ефективното сътрудничество между учители и родители. В проектът вземат участие 6 различни партньора от 5 различни страни (Гърция, Великобритания, Австрия, България, Ирландия). Водещият партньор на проекта „E-STEP“ е CTI & Press “Diophantus, а координатор на проекта е проф. Джон Гарофалакис.