Home   To Έργο

To Έργο

Τo E-STEP είναι ένα διακρατικό συνεργατικό Ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Comenius και στοχεύει στο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων να αποκτήσουν και να ενισχύσουν τέτοιες συμπεριφορές, δεξιότητες, γνώσεις και προσόντα που θα τους επιτρέψουν να εμπλέξουν αποτελεσματικά τους γονείς στα σχολεία και να αλληλεπιδρούν μαζί τους μέσω των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Οι τεχνολογίες αυτές θα παρέχουν on-line δυνατότητες για: 1)      Δικτύωση μεταξύ σχολείων, εκπαιδευτικών και γονέων 2)      Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε : i.            δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας με τους γονείς, ii.            δεξιότητες χρήσης εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης ώστε μέσω αυτών να ενθαρρύνουν τους γονείς να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά με το σχολείο 3)      Πρόσβαση σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πηγές που υποστηρίζουν τη συνεργασία σχολείου-γονέων Στο έργο συμμετέχουν 6 διαφορετικά εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Βουλγαρία, Ιρλανδία). Επικεφαλής εταίρος του έργου E-STEP είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»  και Συντονιστής ο Καθ. Γιάννης Γαροφαλάκης.