Home   Πартньори   Ellinogermaniki Agogi (EA)

Ellinogermaniki Agogi (EA)

Ellinogermaniki Agogi (EA) е частна образователна организация, официално подкрепена от държавата. Тя е институционален член на EDEN (European Distance Education Network) и STEDE (Science Teacher Education Development in Europe) мрежите. ЕА беше националния представител на Министерството на образованието на Гърция в международното изложение “Salon de l’ education” през ноември 2000 г. в Париж в рамките на е-Learning инициативата на Европейската комисия. ЕА е също така първата гръцка образователна организация, която през 1993 г. е въвела OD обучение (отворено и дистанционно обучение) в средното образование. През 1995 г. ЕА създаде специализиран научно-изследователски отдел (R&D Department), който отговаря за създаването, развитието и изпълнението на изследователските дейности в областта на образованието, разширяването на сътрудничеството с университети и педагогически институции от цяла Европа и който осигурява “тестови полигон” за въвеждането на иновативни приложения. През последните години отделът координира и подкрепя участието на ЕА в над 100 европейски и национални проекти (IST, eContentplus, Socrates/MINERVA, Leonardo da Vinci). Научно-изследователския отдел на ЕА има огромен опит в координирането на изследователски и демонстрационни проекти, насочени към обучението на учители и професионалното развитие. В EA работи сертифициран от Министерството на образованието на Гърция център за обучение от 2000 г. EA също така участва в един от големите европейски проекти – “Open Discovery Space”, който има за цел да предложи социално обусловена и многоезична отворена образователна инфраструктура с цел насърчаване на въвеждането на електронни образователни ресурси в европейските училища, които ще бъдат пилотно въведени в 2000 училища в цяла Европа (2012-2015 г.). ЕА участва и в други европейски проекти, свързани с е-обучение и е-съдържание електронно обучение като AGROweb, WebTV за училища, EUROSPIN, Organic.EduNet, METASCHOOL, LD-Skills. В рамките на проект E-STEP, EA ще отговаря за анализа на нуждите на потребителите и имплементирането на обучението и училищно-базираните дейности.